ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
ให้บริการพื้นที่ทำงาน Co-working Space ห้องขนาดใหญ่จากสระว่ายน้ำ - ห้องที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ สามารถจัดรูปแบบได้ตามความต้องการ

• Classrooms 20 - 25 ท่าน

• Theater 50 - 70 ท่าน

• Meeting 20 - 30 ท่าน
• ประเภทบริการ :
Co-working Space
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
Co-working Space About Work

ให้บริการพื้นที่ทำงาน Co-working Space ห้องขนาดใหญ่จากสระว่ายน้ำ - ห้องที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ สามารถจัดรูปแบบได้ตามความต้องการ

• Classrooms 20 - 25 ท่าน

• Theater 50 - 70 ท่าน

• Meeting 20 - 30 ท่าน

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : Co-working Space About Work

• ประเภทบริการ :
Co-working Space
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ชุมชน/สังคม

ผู้เยี่ยมชม: 264
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf