ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในพื้นที่
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
• สาขา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในพื้นที่
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ

ผู้เยี่ยมชม: 185