ข้อมูลสินค้านวัตกรรม-
• รายละเอียดของสินค้านวัตกรรม
นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงวัยสำหรับใช้ทางการแพทย์ที่สามารถโต้ตอบคำสั่งต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้รับการดูแลให้ได้รับความสะดวกขึ้น และใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น คิดค้นโดย บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด หุ่นยนต์ดินสอจะมีระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D ในการจับภาพ การโต้ตอบสนทนาด้วยเสียง ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบวิเคราะห์การล้ม (Falling Detection) ของผู้สูงวัย ทันทีที่มีการล้ม บนความสูงระดับพื้นดิน ความเร็วในการล้ม เทียบกับข้อมูลด้านการแพทย์ เพื่อเตือนในสถานการณ์ต่าง ๆ จากนั้นจะส่งสัญญาณเตือนไปที่ลูกหลาน โดยมาตรฐานการสื่อสาร Bluetooth Health Device Profile (HDP) นับเป็นนวัตกรรมที่ตอบรับสังคมโลกที่มีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ประเทศ
• วันที่เผยแพร่ :
15 ตุลาคม 2564
• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป
• Keyword :
หุ่นยนต์, ผู้สูงวัย
• ราคาของสินค้านวัตกรรม :
85,000 บาท
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย
• ราคาของสินค้านวัตกรรม : 85,000 บาท

นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงวัยสำหรับใช้ทางการแพทย์ที่สามารถโต้ตอบคำสั่งต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้รับการดูแลให้ได้รับความสะดวกขึ้น และใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น คิดค้นโดย บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด หุ่นยนต์ดินสอจะมีระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D ในการจับภาพ การโต้ตอบสนทนาด้วยเสียง ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบวิเคราะห์การล้ม (Falling Detection) ของผู้สูงวัย ทันทีที่มีการล้ม บนความสูงระดับพื้นดิน ความเร็วในการล้ม เทียบกับข้อมูลด้านการแพทย์ เพื่อเตือนในสถานการณ์ต่าง ๆ จากนั้นจะส่งสัญญาณเตือนไปที่ลูกหลาน โดยมาตรฐานการสื่อสาร Bluetooth Health Device Profile (HDP) นับเป็นนวัตกรรมที่ตอบรับสังคมโลกที่มีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ประเทศ

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด

• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ

• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป


วันที่เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2564
|
ผู้เยี่ยมชม: 166
สินค้านวัตกรรมที่น่าสนใจ