ข้อมูลสินค้านวัตกรรม-
• รายละเอียดของสินค้านวัตกรรม
นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงวัยสำหรับใช้ทางการแพทย์ที่สามารถโต้ตอบคำสั่งต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้รับการดูแลให้ได้รับความสะดวกขึ้น และใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น คิดค้นโดย บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด หุ่นยนต์ดินสอจะมีระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D ในการจับภาพ การโต้ตอบสนทนาด้วยเสียง ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบวิเคราะห์การล้ม (Falling Detection) ของผู้สูงวัย ทันทีที่มีการล้ม บนความสูงระดับพื้นดิน ความเร็วในการล้ม เทียบกับข้อมูลด้านการแพทย์ เพื่อเตือนในสถานการณ์ต่าง ๆ จากนั้นจะส่งสัญญาณเตือนไปที่ลูกหลาน โดยมาตรฐานการสื่อสาร Bluetooth Health Device Profile (HDP) นับเป็นนวัตกรรมที่ตอบรับสังคมโลกที่มีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ประเทศ
• วันที่เผยแพร่ :
15 ตุลาคม 2564
• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป
• Keyword :
หุ่นยนต์, ผู้สูงวัย
• ราคาของสินค้านวัตกรรม :
85,000 บาท
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย
• ราคาของสินค้านวัตกรรม : 85,000 บาท

นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงวัยสำหรับใช้ทางการแพทย์ที่สามารถโต้ตอบคำสั่งต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้รับการดูแลให้ได้รับความสะดวกขึ้น และใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น คิดค้นโดย บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด หุ่นยนต์ดินสอจะมีระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D ในการจับภาพ การโต้ตอบสนทนาด้วยเสียง ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบวิเคราะห์การล้ม (Falling Detection) ของผู้สูงวัย ทันทีที่มีการล้ม บนความสูงระดับพื้นดิน ความเร็วในการล้ม เทียบกับข้อมูลด้านการแพทย์ เพื่อเตือนในสถานการณ์ต่าง ๆ จากนั้นจะส่งสัญญาณเตือนไปที่ลูกหลาน โดยมาตรฐานการสื่อสาร Bluetooth Health Device Profile (HDP) นับเป็นนวัตกรรมที่ตอบรับสังคมโลกที่มีผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ประเทศ

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด

• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ

• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป


วันที่เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2564
|
ผู้เยี่ยมชม: 265
สินค้านวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf