ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
เป็นหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักคือการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถ ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนักรบทางธุรกิจ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเข้มแข็งในยุค New Normalทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ นั่นคือ มนุษย์ ดังนั้นความอยู่รอดในปัจจุบัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะขนาดของธุรกิจ และทรัพยากรที่มี แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถ ในการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าNEA จึงเชื่อว่าการจะพัฒนาให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง และเติบโตในช่วงเวลาที่มีปัญหารอบด้านเช่นนี้ เราต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะ ร่วมมือกันของผู้ประกอบการและภาครัฐดังนั้น NEA จึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่ครอบคลุมทั้งระบบการเรียนการสอนในแบบห้องเรียนทั่วไป หรือ ออฟไลน์ จนถึงระบบการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล ที่เรียกว่า E-Learning เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• Keyword :
ECONOMY , ACADEMY, กระทรวงพาณิชย์, เศรษฐกิจไทย
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
NEW ECONOMY ACADEMY

เป็นหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักคือการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถ ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนักรบทางธุรกิจ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเข้มแข็งในยุค New Normalทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ นั่นคือ มนุษย์ ดังนั้นความอยู่รอดในปัจจุบัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะขนาดของธุรกิจ และทรัพยากรที่มี แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถ ในการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าNEA จึงเชื่อว่าการจะพัฒนาให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง และเติบโตในช่วงเวลาที่มีปัญหารอบด้านเช่นนี้ เราต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะ ร่วมมือกันของผู้ประกอบการและภาครัฐดังนั้น NEA จึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่ครอบคลุมทั้งระบบการเรียนการสอนในแบบห้องเรียนทั่วไป หรือ ออฟไลน์ จนถึงระบบการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล ที่เรียกว่า E-Learning เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม: 176
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf