ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
Digital Lifelong Learning
สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดยดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานและทั่วไปให้แก่ประชาชน สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล และทักษะที่สามารถสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยสามารถกดไปที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้

Thaidigizen.com : ส่งเสริมการทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) โดยดำเนินการ ร่วมกับ
บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด

THAI SKILL พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
ช่องทางการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการสร้างรายได้ เสริมอาชีพ

Grab Academy by depa แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่
ที่รวบรวมเทคนิค เคล็ดลับ และ องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ เจ้าของร้านอาหาร พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และ ประชาชาชนสนใจทั่วไป
• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• Keyword :
ส่งเสริม, สนับสนุน, ดิจิทัล, ทักษะ
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
Digital Lifelong Learning

Digital Lifelong Learning
สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดยดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานและทั่วไปให้แก่ประชาชน สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล และทักษะที่สามารถสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยสามารถกดไปที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้

Thaidigizen.com : ส่งเสริมการทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) โดยดำเนินการ ร่วมกับ
บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด

THAI SKILL พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
ช่องทางการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน รวมถึงเรียนรู้เทคนิคการสร้างรายได้ เสริมอาชีพ

Grab Academy by depa แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่
ที่รวบรวมเทคนิค เคล็ดลับ และ องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ เจ้าของร้านอาหาร พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และ ประชาชาชนสนใจทั่วไป

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ไอที


ผู้เยี่ยมชม: 171
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf