สมัครสมาชิก Innovation Synergy Account
กรุณาเลือกประเภทสมาชิกที่ท่านต้องการสมัคร
กรุณาเลือกประเภทการสมัครสมาชิกของท่าน
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านนวัตกรรมของท่านใน Thailand Innovation Platform
เจ้าของข้อมูลด้านนวัตกรรม
หากท่านเป็นนักประดิษฐ์ / นวัตกร / เจ้าของผลงานนวัตกรรม / นักวิจัย ที่เป็นเจ้าของข้อมูลด้านนวัตกรรม และต้องการเผยแพร่ ข้อมูลของท่านใน Thailand Innovation Platform คลิกที่นี่
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา
หากท่านหน่วยงาน / องค์กร / สถาบันการศึกษา / สมาคม / ชุมชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลด้านนวัตกรรม และต้องการเผยแพร่ ข้อมูลของท่านใน Thailand Innovation Platform คลิกที่นี่