ข้อมูลสินค้านวัตกรรม-
• รายละเอียดของสินค้านวัตกรรม
ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีฟันคงเหลือในช่องปากมากกว่าสมัยก่อนที่ระบบสาธารณสุขยังไม่ดีนัก การดูแลสุขภาพฟันของผู้สูงอายุให้ใช้งานได้ยาวนานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคนิยมใช้เพื่อช่วยเพิ่มความสดชื่นและความสะอาดภายในช่องปากนอกเหนือจากการแปรงฟัน และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการนำสารสำคัญ เช่น ฟลูออไรด์ สำหรับช่องปากผู้สูงอายุอีกด้วยอย่างไรก็ตาม น้ำยาบ้วนปากที่จำหน่ายในท้องตลาดมักมีส่วนผสมของสารเคมีที่อาจทำให้เยื่อบุภายในช่องปากระคายเคือง แสบช่องปาก รวมถึงอาจทำผิวฟันกร่อน เคลือบฟันบางลงจนเกิดอาการเสียวฟันตามมาได้ จึงไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มักมีลักษณะทางกายภาพในช่องปากค่อนข้างเปราะบาง

น้ำยาบ้วนปากที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานซึ่งเป็นสารที่มาจากธรรมชาติที่ให้รสชาติที่ดี มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ในปริมาณที่ผลการวิจัยรายงานว่าช่วยลดการเกิดฟันผุได้เมื่อใช้เป็นประจำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ผลิตภัณฑ์มีสี, กลิ่น และรสชาติที่อ่อนโยน ปราศจากแอลกอฮอล์หรือสารเคมีอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง จึงแหมาะสำหรับนำไปใช้ในทางทันตกรรมผู้สูงอายุ
• วันที่เผยแพร่ :
27 ตุลาคม 2564
• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป
• Keyword :
น้ำยาบ้วนปาก, หญ้าหวาน
• ราคาของสินค้านวัตกรรม :
ยังไม่ได้กำหนดราคา
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน
• ราคาของสินค้านวัตกรรม : ยังไม่ได้กำหนดราคา

ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีฟันคงเหลือในช่องปากมากกว่าสมัยก่อนที่ระบบสาธารณสุขยังไม่ดีนัก การดูแลสุขภาพฟันของผู้สูงอายุให้ใช้งานได้ยาวนานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคนิยมใช้เพื่อช่วยเพิ่มความสดชื่นและความสะอาดภายในช่องปากนอกเหนือจากการแปรงฟัน และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการนำสารสำคัญ เช่น ฟลูออไรด์ สำหรับช่องปากผู้สูงอายุอีกด้วยอย่างไรก็ตาม น้ำยาบ้วนปากที่จำหน่ายในท้องตลาดมักมีส่วนผสมของสารเคมีที่อาจทำให้เยื่อบุภายในช่องปากระคายเคือง แสบช่องปาก รวมถึงอาจทำผิวฟันกร่อน เคลือบฟันบางลงจนเกิดอาการเสียวฟันตามมาได้ จึงไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มักมีลักษณะทางกายภาพในช่องปากค่อนข้างเปราะบาง

น้ำยาบ้วนปากที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานซึ่งเป็นสารที่มาจากธรรมชาติที่ให้รสชาติที่ดี มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ในปริมาณที่ผลการวิจัยรายงานว่าช่วยลดการเกิดฟันผุได้เมื่อใช้เป็นประจำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ผลิตภัณฑ์มีสี, กลิ่น และรสชาติที่อ่อนโยน ปราศจากแอลกอฮอล์หรือสารเคมีอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง จึงแหมาะสำหรับนำไปใช้ในทางทันตกรรมผู้สูงอายุ

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ

• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป


วันที่เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2564
|
ผู้เยี่ยมชม: 580
สินค้านวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf