ข้อมูลสินค้านวัตกรรม-
• รายละเอียดของสินค้านวัตกรรม
นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหากลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ เพราะ ZzzSPINS มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ สารสกัดกาบา ที่สกัดจากจากจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส K3 และ L-Glutamin จากรายงานวิจัยทางแพทย์ของญี่ปุ่นที่มีการทดสอบในมนุษย์พบว่าช่วยปรับคลื่นสมองให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้น (นอนหลับลึก) เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล รวมถึงการลดความเสี่ยงของสภาวะการเกิดโรคสมองเสื่อม
• วันที่เผยแพร่ :
27 ตุลาคม 2564
• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป
• Keyword :
SPINS, ZzzSPINS
• ราคาของสินค้านวัตกรรม :
2,190 บาท
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
ZzzSPINS
• ราคาของสินค้านวัตกรรม : 2,190 บาท

นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหากลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ เพราะ ZzzSPINS มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ สารสกัดกาบา ที่สกัดจากจากจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส K3 และ L-Glutamin จากรายงานวิจัยทางแพทย์ของญี่ปุ่นที่มีการทดสอบในมนุษย์พบว่าช่วยปรับคลื่นสมองให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้น (นอนหลับลึก) เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล รวมถึงการลดความเสี่ยงของสภาวะการเกิดโรคสมองเสื่อม

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : บริษัท นาวิสพลัส จำกัด

• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ

• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป

• Keyword :

วันที่เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2564
|
ผู้เยี่ยมชม: 528
สินค้านวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf