ข้อมูลสินค้านวัตกรรม-
• รายละเอียดของสินค้านวัตกรรม
ฉนวนฟางทนไฟ Ganfai ที่ใช้ฟางข้าวแทนใยแก้วใยหินโดยใช้เยื่อกระดาษเป็นวัสดุประสานแทนกาว สามาถซับเสียงภายในห้องได้ 75% สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 10-20 องศาเซลเซียส ทิ้งลงดินได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถ Recycle ได้ ไม่ลามไฟ และ ไม่เป็นอาหารของปลวก เป็นวัสดุใหม่ของโลกได้รับใบรับรองจากห้องสมุดวัสดุ Material Connexion
• วันที่เผยแพร่ :
20 ตุลาคม 2564
• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป
• Keyword :
ฉนวน, ฟาง
• ราคาของสินค้านวัตกรรม :
ยังไม่ได้กำหนดราคา
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
ฉนวนฟางทนไฟ
• ราคาของสินค้านวัตกรรม : ยังไม่ได้กำหนดราคา

ฉนวนฟางทนไฟ Ganfai ที่ใช้ฟางข้าวแทนใยแก้วใยหินโดยใช้เยื่อกระดาษเป็นวัสดุประสานแทนกาว สามาถซับเสียงภายในห้องได้ 75% สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 10-20 องศาเซลเซียส ทิ้งลงดินได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถ Recycle ได้ ไม่ลามไฟ และ ไม่เป็นอาหารของปลวก เป็นวัสดุใหม่ของโลกได้รับใบรับรองจากห้องสมุดวัสดุ Material Connexion

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญไตรภพ

• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ

• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป


วันที่เผยแพร่: 20 ตุลาคม 2564
|
ผู้เยี่ยมชม: 598
สินค้านวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf