ข้อมูลสินค้านวัตกรรม-
• รายละเอียดของสินค้านวัตกรรม
นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมบาง คิดค้นโดย บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด(ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) ผลิตภัณฑ์หมวกเลเซอร์ปลูกผม Prime จะช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมในผู้ที่มีปัญหาผมบาง ทำงานโดยอาศัยหลักการเลเซอร์บำบัดด้วยเทคโนโลยี Low Light Level Therapy (LLLT) โดยใช้ Laser diode ความยาวคลื่น 660 nm กำลังส่ง 5mW Power density 3.5 mW/cm2 ติดตั้งภายในหมวกนิรภัยสำหรับสวมใส่เพื่อการบำบัด ครั้งละ 20 นาที วันเว้นวัน จะสามารถเห็นผลได้ในเวลา 2 เดือนหรือหากใช้ในคนที่ผ่านการผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์ผมก็จะเห็นผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นับเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ทำให้การปลูกผมทำได้ง่ายขึ้น นำมาซึ่งความสุขและการมีสุขภาพจิตที่ดี
• วันที่เผยแพร่ :
15 ตุลาคม 2564
• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป
• Keyword :
หมวกเลเซอร์, ปลูกผม
• ราคาของสินค้านวัตกรรม :
60,000 บาท
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
Prime หมวกเลเซอร์ปลูกผม
• ราคาของสินค้านวัตกรรม : 60,000 บาท

นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมบาง คิดค้นโดย บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด(ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) ผลิตภัณฑ์หมวกเลเซอร์ปลูกผม Prime จะช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมในผู้ที่มีปัญหาผมบาง ทำงานโดยอาศัยหลักการเลเซอร์บำบัดด้วยเทคโนโลยี Low Light Level Therapy (LLLT) โดยใช้ Laser diode ความยาวคลื่น 660 nm กำลังส่ง 5mW Power density 3.5 mW/cm2 ติดตั้งภายในหมวกนิรภัยสำหรับสวมใส่เพื่อการบำบัด ครั้งละ 20 นาที วันเว้นวัน จะสามารถเห็นผลได้ในเวลา 2 เดือนหรือหากใช้ในคนที่ผ่านการผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์ผมก็จะเห็นผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นับเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ทำให้การปลูกผมทำได้ง่ายขึ้น นำมาซึ่งความสุขและการมีสุขภาพจิตที่ดี

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด

• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ

• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป


วันที่เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2564
|
ผู้เยี่ยมชม: 294
สินค้านวัตกรรมที่น่าสนใจ