ข้อมูลสินค้านวัตกรรม-
• รายละเอียดของสินค้านวัตกรรม
นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมบาง คิดค้นโดย บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด(ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) ผลิตภัณฑ์หมวกเลเซอร์ปลูกผม Prime จะช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมในผู้ที่มีปัญหาผมบาง ทำงานโดยอาศัยหลักการเลเซอร์บำบัดด้วยเทคโนโลยี Low Light Level Therapy (LLLT) โดยใช้ Laser diode ความยาวคลื่น 660 nm กำลังส่ง 5mW Power density 3.5 mW/cm2 ติดตั้งภายในหมวกนิรภัยสำหรับสวมใส่เพื่อการบำบัด ครั้งละ 20 นาที วันเว้นวัน จะสามารถเห็นผลได้ในเวลา 2 เดือนหรือหากใช้ในคนที่ผ่านการผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์ผมก็จะเห็นผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นับเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ทำให้การปลูกผมทำได้ง่ายขึ้น นำมาซึ่งความสุขและการมีสุขภาพจิตที่ดี
• วันที่เผยแพร่ :
15 ตุลาคม 2564
• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป
• Keyword :
หมวกเลเซอร์, ปลูกผม
• ราคาของสินค้านวัตกรรม :
60,000 บาท
ข้อมูลการติดต่อและสถานที่+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
Prime หมวกเลเซอร์ปลูกผม
• ราคาของสินค้านวัตกรรม : 60,000 บาท

นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมบาง คิดค้นโดย บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด(ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) ผลิตภัณฑ์หมวกเลเซอร์ปลูกผม Prime จะช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมในผู้ที่มีปัญหาผมบาง ทำงานโดยอาศัยหลักการเลเซอร์บำบัดด้วยเทคโนโลยี Low Light Level Therapy (LLLT) โดยใช้ Laser diode ความยาวคลื่น 660 nm กำลังส่ง 5mW Power density 3.5 mW/cm2 ติดตั้งภายในหมวกนิรภัยสำหรับสวมใส่เพื่อการบำบัด ครั้งละ 20 นาที วันเว้นวัน จะสามารถเห็นผลได้ในเวลา 2 เดือนหรือหากใช้ในคนที่ผ่านการผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์ผมก็จะเห็นผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นับเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ทำให้การปลูกผมทำได้ง่ายขึ้น นำมาซึ่งความสุขและการมีสุขภาพจิตที่ดี

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด

• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อื่นๆ

• ความต้องการจำหน่าย :
B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป


วันที่เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2564
|
ผู้เยี่ยมชม: 387
สินค้านวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf