ข้อมูลผลงานนวัตกรรม-
• รายละเอียดของผลงานนวัตกรรม
ปัญหาขยะล้นเมือง ถือเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ การทิ้งขยะโดยไม่คัดแยกประเภทขยะอย่างถูกต้อง ทำให้ประเภทขยะรีไซเคิลปะปนกับขยะทั่วไปเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการจัดการกับปัญหาขยะเหล่านี้ แต่การจัดการขยะที่ปลายทางเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
“แอพพลิเคชั่นขยะแลกแต้ม” หรือ ระบบบริหารจัดการขยะต้นทางส่วนบุคคล ได้รับการพัฒนาคิดค้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะและรับซื้อขยะรีไซเคิลผ่านระบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อสะสมแต้มและแลกรับของรางวัลต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ส่งผลให้ปริมาณขยะถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการการรีไซเคิล และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะที่ปลายทางของรัฐ พร้อมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านอุตสาหกรรมรีไซเคิลให้เติบโตยิ่งขึ้น
• ที่มาของผลงานนวัตกรรม
การออกแบบและพัฒนา “แอพพลิเคชั่นขยะแลกแต้ม” ระบบบริหารจัดการขยะต้นทางส่วนบุคคล ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ในการคัดแยกขยะสำหรับสะสมแต้ม เพื่อแลกรับของรางวัล
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• วันที่เผยแพร่ผลงาน :
28 ตุลาคม 2565
• ระดับความพร้อมของนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความต้องการในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
• Keyword :
เทคโนโลยี, application, สิ่งแวดล้อม
• ราคาของผลงานนวัตกรรม :
ยังไม่ได้กำหนดราคา
สถานที่เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
แอพพลิเคชั่นขยะแลกแต้ม
TRL 8
• ราคาของผลงานนวัตกรรม : ยังไม่ได้กำหนดราคา

• จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม :
- เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย
- เป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างเงื่อนไขกับรับรางวัลมาจากการแยกขยะของสมาชิก
- เป็นการแก้ปํญหาระบบบริหารจัดการขยะต้นทางได้มีประสิทธิภาพ
- เป็นการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมรีไซเคิล

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : googreens18

• ประเภทผลงานนวัตกรรม :
ผลงานนวัตกรรม
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ไอที

• ระดับนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ความต้องการจำหน่าย :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น


วันที่เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2565
|
ผู้เยี่ยมชม: 321
ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf