ข้อมูลผลงานนวัตกรรม-
• รายละเอียดของผลงานนวัตกรรม
“การเคลือบผิวผลไม้” เป็นวิธีที่ช่วยลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยสารเคลือบที่นำมาใช้จะช่วยทดแทนชั้นไขธรรมชาติที่หลุดหายไปของผลไม้ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวหรือล้างทำความสะอาด ปิดช่องเปิดต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ทำให้การสูญเสียน้ำและการแลกเปลี่ยนก๊าซลดน้อยลง สามารถคงคุณภาพของผลไม้เอาไว้ได้ นอกจากนี้ สารเคลือบผิวยังช่วยให้เกิดความมันวาวกับผิวผลไม้ ทำให้ผลไม้มีความสวยงาม น่ารับประทาน สำหรับผลไม้ที่ผ่านการปอกเปลือกแล้ว สารเคลือบผิวยังมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งป้องกันการทำลายจากเชื้อโรคด้วย

“ฟิล์มเคลือบบริโภคได้” นี้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้เคลือบผิวผลิตภัณฑ์ผลไม้สดหรือผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค เพื่อลดหรือทดแทนการใช้ฟิล์มเคลือบบริโภคเดิมซึ่งมีราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ฟิล์มเคลือบบริโภคจากเทคโนโลยีนี้มีจุดเด่นคือ ผลิตจากแป้งมันสำหลัง /แป้งข้าวเจ้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบราคาไม่แพง หาได้ง่ายภายในประเทศ รวมทั้งจากการทดสอบเปรียบเทียบกับฟิล์มที่ใช้อยู่เดิม พบว่าว่ามีประสิทธิภาพในการคงคุณภาพและช่วยยืดอายุผลไม้สดไว้ได้ดีเทียบเท่าหรือดีกว่า อีกทั้งกระบวนการผลิตง่าย ไม่ยุ่งยาก มีขีดความสามารถในการขยายเพื่อผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์
• ที่มาของผลงานนวัตกรรม
สูตรและกรรมวิธีผลิต “ฟิล์มเคลือบบริโภคได้” สำหรับใช้เคลือบผลไม้สด ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น คงคุณภาพ รักษาความสด ช่วยยืดระยะเวลาการเก็บรักษา
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• วันที่เผยแพร่ผลงาน :
28 ตุลาคม 2565
• ระดับความพร้อมของนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความต้องการในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
• Keyword :
วัตถุกันเสีย, อาหาร, วัตถุดิบ
• ราคาของผลงานนวัตกรรม :
ยังไม่ได้กำหนดราคา
สถานที่เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
ฟิล์มเคลือบผลไม้ชนิดบริโภคได้
TRL 8
• ราคาของผลงานนวัตกรรม : ยังไม่ได้กำหนดราคา

• จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม :
- ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศและราคาไม่แพง สามารถใช้ทดแทนฟิล์มเคลือบบริโภคที่ใช้อยู่เดิมได้
- ปลอดภัย รับประทานได้พร้อมผลไม้สด
- สามารถทำได้ง่าย กรรมวิธีไม่ยุ่งยาก
- สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลไม้สดได้นานขึ้น

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• ประเภทผลงานนวัตกรรม :
ผลงานนวัตกรรม
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อาหาร

• ระดับนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ความต้องการจำหน่าย :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น


วันที่เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2565
|
ผู้เยี่ยมชม: 185
ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf