ข้อมูลผลงานนวัตกรรม-
• รายละเอียดของผลงานนวัตกรรม
“มวยไทย” มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยและประเทศไทยที่สืบทอดกันมานานตั้งแต่โบราณกาล เป็นศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและยังถือเป็นกีฬายอดนิยมประจำชาติไทย ปัจจุบันกีฬามวยไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายสำหรับชาวต่างชาติและประเทศอื่นๆทั่วโลก เพราะเป็นกีฬาที่ท่าทางการออกกำลังเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้แรงจากกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นต่อย เตะ เข่า และศอก ที่เรียกว่า “แม่ไม้มวยไทย” นั่นเอง

วิธีการออกแบบและสร้าง “เทคโนโลยีวัดแรงสำหรับทักษะมวย ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นสำหรับการวัดและทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬามวย ครอบคลุมถึงการต่อย เตะ เข่าและศอก โดยสามารถทดสอบสมรรถภาพทั้งในด้านความเร็ว (Speed) พลังกล้ามเนื้อ (Muscle Power) และความคล่องตัว (Agility) ซึ่งจำเป็นต่อทักษะของมวย เหมาะสำหรับทั้งนักกีฬาอาชีพและสมัครเล่นซึ่งช่วยให้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะมวยไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์มีราคาไม่สูง ใช้งานง่าย และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
• ที่มาของผลงานนวัตกรรม
วิธีการออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพและทักษะมวย” สำหรับใช้ทดสอบสมรรถภาพและทักษะมวยไทย ช่วยให้การฝึกฝนและพัฒนาทักษะมวยไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ราคาไม่สูง และเคลื่อนย้ายสะดวก
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• วันที่เผยแพร่ผลงาน :
28 ตุลาคม 2565
• ระดับความพร้อมของนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความต้องการในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
• Keyword :
ชุดทดสอบ, กีฬา, ความปลอดภัย
• ราคาของผลงานนวัตกรรม :
ยังไม่ได้กำหนดราคา
สถานที่เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพและทักษะมวย
TRL 8
• ราคาของผลงานนวัตกรรม : ยังไม่ได้กำหนดราคา

• จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม :
- สามารถวัดการออกแรงของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพภายในร่างกายสำหรับทักษะมวย
- ราคาไม่สูง เคลื่อนย้ายสะดวก และใช้งานง่าย
- ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
- สามารถประยุกต์ใช้ในการวัดและทดสอบสมรรถภาพในกีฬาต่อสู้ประเภทอื่นๆ เช่น มวยสากล เทควอนโด คาราเต้โด

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• ประเภทผลงานนวัตกรรม :
ผลงานนวัตกรรม
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ชุมชน/สังคม

• ระดับนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ความต้องการจำหน่าย :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น


วันที่เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2565
|
ผู้เยี่ยมชม: 177
ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf