ข้อมูลผลงานนวัตกรรม-
• รายละเอียดของผลงานนวัตกรรม
ในปัจจุบันธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพประเภท Plant-based Food ซึ่งเป็นอาหารที่ทำมาจากพืชที่ให้โปรตีนสูง โดยนำมาพัฒนารสชาติ กลิ่น และสีสัน ให้เหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเอง เลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ และผู้บริโภคปัจจุบันยังมีพฤติกรรมที่เรียกว่า Flexitarain คือลดการทานเนื้อสัตว์ลง ซึ่งผู้บริโภคในกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา

“เนื้อเทียมวีแกนเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยการใช้วัตถุดิบหลักจากข้าวไทยและใช้โปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท เพื่อให้ได้เนื้อเทียมทางเลือกใหม่ที่มีสี กลิ่นและเนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อ อีกทั้งยังไม่มีส่วนประกอบของถั่วเหลือง กลูเตน และปราศจากผงชูรส นอกจากนี้ในหนึ่งหน่วยบริโภค 100 กรัม เนื้อเทียมมีโปรตีนถึง 18 กรัม ไขมัน 10 กรัม และให้พลังงานทั้งหมด 212 Kcal
• ที่มาของผลงานนวัตกรรม
กรรมวิธีผลิต “เนื้อเทียมวีแกน” โดยการใช้วัตถุดิบหลักจากข้าวไทยและใช้โปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท เพื่อให้ได้เนื้อเทียมทางเลือกใหม่ โดยมีสี กลิ่นและเนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อ อีกทั้งยังไม่มีส่วนประกอบของถั่วเหลือง กลูเตน และปราศจากผงชูรส
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• วันที่เผยแพร่ผลงาน :
28 ตุลาคม 2565
• ระดับความพร้อมของนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความต้องการในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
• Keyword :
แปรรูป, สุขภาพ, ผลิตภัณฑ์
• ราคาของผลงานนวัตกรรม :
ยังไม่ได้กำหนดราคา
สถานที่เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
เนื้อเทียมวีแกนเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท
TRL 8
• ราคาของผลงานนวัตกรรม : ยังไม่ได้กำหนดราคา

• จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม :
- ปราศจากถั่วเหลือง กลูเตน และผงชูรส
- มีสี กลิ่นและเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อ
- เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ไม่ต้องการรับประทานเนื้อสัตว์

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผูประกอบการ คณะเทคโนโลยีอาหาร ม.รังสิต

• ประเภทผลงานนวัตกรรม :
ผลงานนวัตกรรม
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อาหาร

• ระดับนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ความต้องการจำหน่าย :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น


วันที่เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2565
|
ผู้เยี่ยมชม: 191
ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf