ข้อมูลผลงานนวัตกรรม-
• รายละเอียดของผลงานนวัตกรรม
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ในอันดับต้นๆของโลก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์กว่า 80% กลับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตสารเสริมในอาหารสัตว์มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น และมีโอกาสทางการตลาดสูง

“ผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเสริมในอาหารสัตว์ภายในประเทศ ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังสามารถใช้ได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นสารสีในอาหารสัตว์ สารดูดซับสารพิษจากเชื้อรา หรือการใช้เป็นสารทดแทนยาปฎิชีวนะ โดยสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโต และลดการเกิดโรคในสัตว์ได้
• ที่มาของผลงานนวัตกรรม
กรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง” ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษจากเชื้อรา และสารทดแทนยาปฎิชีวนะในอาหารไก่เนื้อ และไก่ไข่ นอกจากนี้การผลิตยีสต์แดงยังสามารถนำมาปรับใช้ในระดับอุตสาหกรรมจริง และทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• วันที่เผยแพร่ผลงาน :
28 ตุลาคม 2565
• ระดับความพร้อมของนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความต้องการในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
• Keyword :
อาหารเสริม, สุขภาพ, ผลิตภัณฑ์
• ราคาของผลงานนวัตกรรม :
ยังไม่ได้กำหนดราคา
สถานที่เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม+
ข้อมูลกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา+
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
ผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง
TRL 8
• ราคาของผลงานนวัตกรรม : ยังไม่ได้กำหนดราคา

• จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม :
- ใช้ได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ได้แก่ เป็นสารสีในอาหารสัตว์ สารดูดซับสารพิษจากเชื้อรา และการใช้เป็นสารทดแทนยาปฎิชีวนะ
- ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง
- ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์จากต่างประเทศ

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ประเภทผลงานนวัตกรรม :
ผลงานนวัตกรรม
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
อาหาร

• ระดับนวัตกรรม :
TRL-8 ผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
• ความร่วมมือที่แสวงหา :
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ความต้องการจำหน่าย :
Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น


วันที่เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2565
|
ผู้เยี่ยมชม: 178
ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf