ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
โลกในอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้จังหวะการก้าวไปข้างหน้าต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ตั้งแต่เทคโนโลยีที่เข้ามา Disrupt ธุรกิจและการดำเนินชีวิตแบบเก่า สภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขึ้น ไปจนถึงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ล้วนส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน การบริโภค ตลอดไปจนถึงทำธุรกิจนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในยุค New Normal ที่ทำให้เราทุกคนต้องปรับตัว

แนวทางหนึ่งในการรับมือที่ภาครัฐและเอกชนต่างเห็นตรงกัน คือ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิทยาการ การทำความเข้าใจกับความเป็นไปที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และการเติมทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและธุรกิจ ซึ่งในปี 2020 นี้ ความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลได้เอื้อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น สามารถกระจายไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ได้มากขึ้นโดยไม่ติดข้อจำกัดด้านสถานที่ เวลาและค่าใช้จ่าย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคลากรของประเทศไทยสำหรับอนาคต จึงผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มนักสร้างสรรค์และสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เปิดบริการใหม่ในรูปแบบการเรียนรู้ “CEA Online Academy” ให้เป็นคลังแห่งการเรียนรู้ทางออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ
ที่ต้องการเสริมความรู้และเพิ่มทักษะบนฐานของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการยกระดับวิชาชีพและการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญสำหรับโลกยุคใหม่ ซึ่งการพัฒนาทักษะเดิมให้ทันกับยุคสมัย (Upskill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) จะเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรของประเทศไทยสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ

เตรียมความพร้อม หลักสูตรเสริมความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในการก้าวสู่ชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของกิจการ
เติมทักษะสร้างสรรค์ หลักสูตรเพื่อเสริมทักษะสำหรับนักสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผลงานและการเติบโตทางธุรกิจ
ต่อเสริมธุรกิจ หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการเพื่อปรับตัวรับสถานการณ์ และต่อยอดไอเดียสู่ธุรกิจ
• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• Keyword :
Creative, สร้างสรรค์, เรียนรู้ทางออนไลน์
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
Creative Economy Agency

โลกในอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้จังหวะการก้าวไปข้างหน้าต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ตั้งแต่เทคโนโลยีที่เข้ามา Disrupt ธุรกิจและการดำเนินชีวิตแบบเก่า สภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขึ้น ไปจนถึงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ล้วนส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน การบริโภค ตลอดไปจนถึงทำธุรกิจนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในยุค New Normal ที่ทำให้เราทุกคนต้องปรับตัว

แนวทางหนึ่งในการรับมือที่ภาครัฐและเอกชนต่างเห็นตรงกัน คือ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิทยาการ การทำความเข้าใจกับความเป็นไปที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และการเติมทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและธุรกิจ ซึ่งในปี 2020 นี้ ความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลได้เอื้อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น สามารถกระจายไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ได้มากขึ้นโดยไม่ติดข้อจำกัดด้านสถานที่ เวลาและค่าใช้จ่าย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคลากรของประเทศไทยสำหรับอนาคต จึงผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มนักสร้างสรรค์และสื่อมวลชนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เปิดบริการใหม่ในรูปแบบการเรียนรู้ “CEA Online Academy” ให้เป็นคลังแห่งการเรียนรู้ทางออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ
ที่ต้องการเสริมความรู้และเพิ่มทักษะบนฐานของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการยกระดับวิชาชีพและการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญสำหรับโลกยุคใหม่ ซึ่งการพัฒนาทักษะเดิมให้ทันกับยุคสมัย (Upskill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) จะเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรของประเทศไทยสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ

เตรียมความพร้อม หลักสูตรเสริมความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในการก้าวสู่ชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของกิจการ
เติมทักษะสร้างสรรค์ หลักสูตรเพื่อเสริมทักษะสำหรับนักสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผลงานและการเติบโตทางธุรกิจ
ต่อเสริมธุรกิจ หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการเพื่อปรับตัวรับสถานการณ์ และต่อยอดไอเดียสู่ธุรกิจ

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ไอที


ผู้เยี่ยมชม: 157
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf